FAQ

Vragen die ons veel gesteld worden vind je hier

Algemene vragen

Wat bieden wij aan?
  • Zwemlessen en watergewenning gedurende de 3 schooltrimesters. Per schooltrimester bieden wij 10 lessen aan. Tijdens de schoolvakanties worden er geen lessen georganiseerd.
  • Wij bieden sportkampen aan tijdens de paas- en zomervakantie.
Waar vind ik de te downloaden documenten terug?
Klik hiervoor op “Downloads”, rechts bovenaan op deze website.

Sportkampen

Wanneer kan ik inschrijven?

De exacte startdatum kunt u terugvinden bij de rubriek “Sportkampen” (Algemene info).

Ben ik goed ingeschreven voor het kamp?

Wanneer u het webformulier volledig en correct heeft ingevuld, krijgt u automatisch een bevestigingstekst te lezen. Dit is het bewijs dat u goed bent ingeschreven. Verder krijgt u ook nog een bevestigingsmail, waar u een overzicht van de door u gekozen kampen kunt terugvinden. Neem zeker ook een kijkje bij je “Ongewenste mail” (Spam). Aarzel niet ons te contacteren wanneer u deze bevestigingsmail niet heeft ontvangen.

Het kamp is reeds volzet. Kan ik op een wachtlijst gezet worden?

Wanneer een kamp volzet is, maar u wenst toch graag als reserve voor dit kamp op een wachtlijst geplaatst te worden, mail dan gerust de gegevens van uw kind(eren) door naar dennis@start2fun.be. Wij nemen enkel met u contact op wanneer er een plaats vrijgekomen is. Hoort u niets van ons, dan zijn er geen annulaties meer gebeurd.

Betaling
Gelieve op de eerste dag van het kamp contant en gepast te betalen. Overschrijven of bancontact is niet mogelijk.
Documenten ziekenfonds
Indien u een document van de mutualiteit bij ons binnenbrengt, trachten wij deze bij de laatste dag van het kamp ingevuld terug te bezorgen. Gelieve deze reeds op voorhand zo volledig mogelijk in te vullen aub. Bedankt!
Hoe kan ik inschrijven?

U kunt enkel via onze website inschrijven. Zoek naar een kamp onder de rubriek “Sportkampen”. U klikt vervolgens het gewenste kamp aan. Onderaan die pagina kunt u bij “Data” de weken zien waarin een bepaald kamp georganiseerd zal worden. Klik rechts naast de gewenste periode op “Schrijf in”. Vervolgens dient u het webformulier correct in te vullen en op “Ga verder” te klikken. U krijgt een overzicht te zien van de ingevulde gegevens. Klik op “Bevestig” indien alle gegevens correct zijn.

 

 

 

 

 

 

 

Let op! U kunt niet meer per kind verschillende kampen tegelijk aanklikken. U schrijft elk kind apart per soort kamp in! Wenst u dus aan 3 verschillende kampen deel te nemen, moet u 3 maal het inschrijfformulier voor een bepaald kamp en periode invullen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefonisch of per mail inschrijven is niet mogelijk.

In welke leeftijdscategorie schrijf ik mijn kind in?

Wij organiseren kampen voor kleuters tussen 3 en 6 jaar en voor kids van de lagere school, tussen 6 en 12 jaar. Een kind dat na de zomervakantie naar het eerste leerjaar gaat maar bijvoorbeeld “5 jaar en 8 maanden” is, moet in principe verplicht inschrijven voor het kleuterkamp (het kind is nog niet 6 jaar). Dit terwijl vriendjes van de klas wel al 6 jaar zijn en kiezen voor een kamp voor de lagere school.
We hopen deze regel met de volgende verduidelijking wat op te klaren:

3e kleuterklas:
Als je kind reeds in de 3e kleuterklas zit bij de start van het kamp (geboortejaar 2018) dan kan je kiezen: Je schrijft in voor een kleuterkamp (3 – 6 jaar) waarbij je kind bij de oudste zal zijn OF je schrijft in voor een kamp gericht op de lagere school (6 – 12 jaar) waarbij je kind bij de jongste zal zijn.

3 jaar:
Wij verwachten een minimumleeftijd van 3 jaar bij aanvang van het kamp.

Krijg ik nog extra informatie over het kamp?
Een week voor het kamp van start gaat, krijgt u per mail een infobrief doorgestuurd. Deze kunt u tevens downloaden op onze website bij “Downloads”, rechts bovenaan.
Fiscaal attest
Onze vereniging is niet bevoegd om dergelijke attesten uit te delen.
Ik wens mijn inschrijving te annuleren. Wat nu?
Onze vereniging is gebaseerd op wederzijds vertrouwen. U hoeft op voorhand niet te betalen en annuleren kan steeds kostenloos. We vragen u wel om ons tijdig op de hoogte te brengen als uw kind niet naar een kamp zal komen, zodat we kindjes die op een eventuele wachtlijst staan de kans kunnen geven mee aan te sluiten.

Zwemlessen

Watergewenning of leren zwemmen?
Dit is sterk afhankelijk van volgende factoren: Heeft uw kind nog angst in het water? Durft uw kind (horizontaal) te drijven? Hoofdje onder water? Is het lichaamsbesef voldoende aanwezig? ⇨ Indien uw kind aan voorgaande factoren voldoet, is hij/zij klaar om te leren zwemmen. Zo niet, raden wij aan om watergewenning te volgen.
Hoe kan ik inschrijven?

U kunt enkel via onze website inschrijven door het webformulier correct in te vullen. Dit formulier kunt u terugvinden onder de rubriek “Zwemlessen”. Vervolgens drukt u op de oranje knop “Schrijf je hier in voor onze zwemlessen”.

Telefonisch of per mail inschrijven is niet mogelijk.

Ik sta goed ingeschreven op de wachtlijst. Wat nu?

Na afloop van het schooltrimester bellen wij u op om samen een geschikt zwemmoment te vinden. Wij respecteren de chronologische volgorde van de wachtlijst.

⇨ Wij nemen pas telefonisch contact met u op van zodra er plaatsen vrij komen.

Wat doe ik bij de eerste zwemles?
Bij de eerste zwemles meldt u zich aan bij onze medewerker die in de inkomhal zit. U ontvangt van deze persoon na betaling een inkomkaart.
Wat te doen met mijn inkomkaart?
U dient deze steeds VOOR elke les te tonen aan de kassa van het zwembad. Vervolgens krijgt u een omkleedkaartje waarmee u het gangpad naar de kleedkamers kan betreden. Indien u uw inkomkaartje vergeten bent, gelieve dan de naam van uw kind door te geven aan de kassa.
Kan mijn kind zwemmen na 10 lessen?
Wij kunnen dit niet garanderen, daar dit sterk afhankelijk is van de leeftijd en het niveau van uw kind.
Hoe kan ik herinschrijven?
Dit kan enkel tijdens de laatste les bij onze medewerker in de inkomhal. U dient dan tevens te betalen voor de nieuwe lessenreeks. Gelieve met ons contact op te nemen als u de laatste les niet aanwezig kunt zijn en toch opnieuw wenst in te schrijven.
Wanneer kan ik inschrijven?
U kunt gedurende het hele jaar inschrijven op onze wachtlijst via onze website.
Ben ik goed ingeschreven voor de wachtlijst?
Wanneer u het webformulier volledig en correct heeft ingevuld, krijgt u automatisch een bevestigingstekst te lezen. Dit is het bewijs dat u goed op onze wachtlijst bent geplaatst.
Wanneer start mijn eerste zwemles?
Alle lesdata verschijnen steeds onder de rubriek “zwemlessen”. De lesdata voor het hele jaar kunt u reeds terugvinden door onze jaarkalender te downloaden.
Hoe verloopt de betaling?

Huidige leden: Betaling voor het nieuwe trimester gebeurt steeds contant op de laatste lesdag van het voorgaande trimester.
Nieuwe leden: Betaling gebeurt steeds contant op de eerste lesdag van het nieuwe trimester.
Betaling met bancontact is niet mogelijk!

Badmuts
U krijgt van ons een gekleurde badmuts. De badmuts dient verplicht elke les meegebracht te worden. (rode badmuts = nog geen 25m ; blauw/zwart = 25m of meer)
Wat bij de laatste les?
Bij de laatste les krijgt uw kind de kans om een brevet te behalen. Indien een brevet van 25m nog niet haalbaar blijkt te zijn, krijgt uw kind een zwemdiploma.
Wat bij ziekte of belet?

Bij afwezigheid graag een doktersattest. Dit is nodig om bij bv. ziekte de zwemles(sen) terugbetaald te krijgen. Geen bewijsje is geen terugbetaling. Andere redenen voor afwezigheid als schooluitstappen e.d. worden niet terugbetaald.
Doktersattesten worden per trimester afgehandeld. Attesten uit een vorige reeks die afgegeven worden tijdens een nieuwe reeks worden niet terugbetaald. Indien het kind de laatste les afwezig was, moet het doktersattest gemaild worden naar ben@start2fun.be